دسترسی سریع
 
 
 
مقررات آموزشی و انصراف

مقررات انضبـاطی:


چون رعایت موازین اسلامی و دفاع از ارزشهای اسلامی در راس اهداف جهاد دانشگاهی قرار دارد لذا مراعات دقیق موارد ذیل برای کلیه فراگیران الزامی می باشد.

 

1- رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران: مانتوی بلند (بدیهی است استفاده از چادر حجاب برتر اولی است) مقنعه شلوار با رنگهای مناسب – عدم استفاده از لوازم آرایشی

 

2- رعایت پوشش اسلامی جهت برادران:عدم استفاده از لباس های آرم دار- رنگهای زننده و پوششهایی که تداعی کننده فرهنگ مبتذل غرب باشد.

                                                                                      

3- رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط آموزشی 

  

شرایط انصراف:

جهت انصراف همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد.بدیهی است در صورت عدم ارائه این کد شهریه مسترد نمی گردد.درصورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد

1-هرگاه انصراف کتبی فراگیر تا 24ساعت قبل از تشکیل کلاس باشد ، پس از کسر 10 % شهریه مابقی مسترد می گردد


2- در صورتیکه انصراف کتبی همزمان با تشکیل کلاس ولی عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس باشد   50 % از شهریه به عنوان خسارت کسر و بقیه شهریه عودت خواهد گردید.


3- در صورتیکه انصراف کتبی پس از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد 80 % از شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد.


4- پس ازتشکیل جلسه دوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.