دسترسی سریع
 
 
 
مرکز دانلود 

مرکز دانلود

 جزوه آموزشی آسیبهای جسمی و تربیت بدنی - مدرس : غلام رضا احمد/site/Portals/0/Taxi Driver.pptنیا

جزوه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده - مدرس : بهروز مسگران - بخش دوم/site/Portals/0/Ghanon.ppt

جزوه آموزشی  مالیات بر ارزش افزوده - مدرس : بهروز مسگران - بخش اول /site/Portals/0/MABANI.NAZARI.ppt

جزوه آموزشی آشنایی با تجارت الکترونیک - مدرس :/site/Portals/0/اشنایی با تجارت الکترونیک.pdf سید رضا علوی

جزوه آموزشی کمیسیون ماده 5 - مدرس خانم گشتیل زاده/site/LinkClick.aspx?fileticket=fyqfnFm6xzU%3d&portalid=0

جزوه آموزشی جایگاه طرح های بافت های فرسوده شهری در طرح ها تابع شهری - مدرس : مهندس صبا میر دریکوندی/site/Portals/0/بافت فرسوده.pdf

جزوه آموزشی جایگاه طرح های بافت های فرسوده شهری در طرح ها تابع شهری - مدرس : مهندس صبا میر دریکوندی/site/Portals/0/بافت فرسوده 1.pdf

جزوه آموزشی فرآیند بازرسی و تهیه گزارش - مدرس : فرزاد قربانی جوادپور/site/Portals/0/جوهر کنترل و بازرسی.pdf

جزوه آموزشی مبحث 15 مقررات ملی ساختمان - مدرس : مهندس صبا میر دریکوندی

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - ( بخش ششم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - ( بخش پنجم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - ( بخش چهارم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - ( ادامه بخش سوم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - (ادامه بخش سوم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - (بخش سوم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - (بخش دوم ) - مدرس : مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با طراحی و اجرا تثبیت خاک - (بخش اول) - مدرس :مهندس بهزاد زراعت

جزوه آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری - مدرس : آقای مجید سلامات

جزوه آموزشی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن - مدرس : دکتر بیک زاده

جزوه آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر درسازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی-مدرس: محمدمهدی آقاکوچک

جزوه دوره آموزشی قانون نحوه تملک املاک - بخش اول - مدرس: دکتر دسومی

جزوه دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Ms Project - بخش اول - مدرس : مهندس رحیم امیری

جزوه دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Ms Project - بخش دوم - مدرس : مهندس رحیم امیری

جزوه دوره آموزشی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی - مدرس : محمدمهدی آقاکوچک(2)

 جزوه دوره آموزشی قانون نحوه تملک املاک - بخش دوم - مدرس : دکتر دسومی
جزوه دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Ms Project - بخش سوم - مدرس : مهندس رحیم امیری