دسترسی سریع
 
 
 
فرهنگ و هنر

گروه آموزشی هنر : در آغاز،‌ هنر براي بيان بصري انديشه هاي جديد و كشف نوآوري هاي فني بكار رفت . اما جهش هاي شگفت انگيز اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن احساس نياز به طراحي نو و بديع محصولات با استفاده از ساختار پيشرفته علمي و تكنيكي، دليلي بر شكل گيري و بسط آموزش رشته هاي مختلف هنري شد. 

گروهای آموزشی فرهنگ شامل:

1-عکاسی

2-مجری گری

3-تدوین

4-نورپردازی