دسترسی سریع
 
 
 
دوره های آموزشی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه خوزستان از امروز پنجشنبه 28 مردادماه به میزبانی معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان آغاز شد.

در نخستین دوره، بیش از 70 نفر از کارشناسان رسمی قوه قضائیه با موضوع "تامین و تشخیص دلیل" آشنا شدند.  تعریف تأمین دلیل از دیدگاه قانون و نظرات حقوقدانان،  تفاوت کارشناسی و تأمین دلیل،  افراد درخواست کننده تأمین دلیل، زمان طرح درخواست تأمین دلیل، انواع تأمین دلیل، افراد ارجاع کننده تأمین دلیل،  موارد درج شده در تأمین دلیل، جایگاه تأمین دلیل در ادله اثبات و ... از جمله موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی بودند.

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |