دسترسی سریع
 
 
 
کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری چهارشنبه 13 مردادماه در مرکز آموزش کوتاه مدت تخصصی شماره یک معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

در این کارگاه 8 ساعته که کارشناسان و مدیران شهرداریهای استان خوزستان در آن حضور داشتند مباحثی چون کلیات و ضرروتهای اقتصاد مقاومتی، تبیین ساختار و مولفه های اقتصاد مقاومتی، تشریح سند اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین الزامات و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها مورد بررسی قرار گرفت.

این کارگاه در چارچوب همکاریهای آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان برگزار شد.

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |