دسترسی سریع
 
 
 
دوره آموزشی آشنایی با دعاوی، دادخواستها و لوایح ویژه کارشناسان و مدیران حقوقی و مالی شهرداریهای استان به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

در این دوره 24 ساعته 35 نفر از پرسنل شهرداریهای خوزستان با شیوه نگارش دعاوی و دادخواستها و لوایح آشنا شدند. این دوره در هفته نخست اردیبهشت ماه جاری در مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1 سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد.

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |