دسترسی سریع
 
 
 
دوره آموزشی مجازی سازی در بستر VMW ، برای نخستین بار در سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد. این دوره آموزشی از مجموعه دوره های آموزشی تدوین شده از سوی اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان است که با هدف توانمندسازی تعداد زیادی از کارشناسان شهرداری به ویژه در بخش فناوری اطلاعات، برگزار می شود .

بستر VMW، امکان ایجاد سرورهای مجازی را برای طراحان در حوزه فناوری اطلاعات فراهم می کند. با استقرار بستر VMW امکان اشتراک گذاری، ارسال و دریافت اطلاعات میان بخش های داخلی و همچنین شعب مختلف شهرداری فراهم می شود.
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |