دوره های آموزشی ویژه دهیاران

 
لیست دوره‌های ویژه دهیاران
نام دوره ثبت نام
دوره آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیارها جهت ثبت نام کلیک کنید
دوره تسهیل گری با استفاده از روش‌های مشارکتی برای دهیاران جهت ثبت نام کلیک کنید
قوانین و مقررات مالی دهیاری‌ها جهت ثبت نام کلیک کنید
آشنایی با طرح هادی روستایی جهت ثبت نام کلیک کنید
اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری جهت ثبت نام کلیک کنید