اخبار

آموزش کارکنان فرودگاه آبادان در جهاد دانشگاهی خوزستان

پرسنل فرودگاه آبادان به صورت مجازی در جهاد دانشگاهی خوزستان آموزش می بینند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، بر اساس قرارداد آموزشی منعقد شده میان جهاد دانشگاهی خوزستان و فرودگاه آبادان، سه دوره آموزشی با عناوین "قراردادهای پیمانکارها"، "قوانین و مقررات استخدامی" و "ارزیابی کار و زمان" به صورت مجازی ویژه پرسنل این فرودگاه برگزار می شود.

ادامه مطلب

آموزش کارشناسان دادگستری خوزستان در جهاد دانشگاهی

یش از یکصد نفر از کارشناسان دادگستری خوزستان در جهاد دانشگاهی خوزستان آموزش می بینند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، بر اساس قرارداد آموزشی منعقد شده میان جهاد دانشگاهی خوزستان و کانون کارشناسان دادگستری، بیش از یکصد نفر از کارشناسان عضو این کانون به صورت مجازی در دوره آموزشی "آیین دادرسی" شرکت می کنند.

ادامه مطلب

دهیاران خوزستان در جهاد دانشگاهی آموزش می بینند

پنج دوره آموزشی مجازی ویژه دهیاران استان خوزستان از سوی مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، بر اساس قرارداد منعقد شده میان اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان و جهاد دانشگاهی خوزستان، پنج دوره آموزشی به صورت مجازی و با عناوین "آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری ها"، "تسهیلگری با استفاده از روش های مشارکتی برای دهیاران"، "قوانین و معاملات مالی دهیاری ها"، "آشنایی با طرح هادی روستایی" و "اصول انعقاد قرارداد و پیمانکاری" برگزار می شود. بیش از ۹۵۰ نفر از دهیاران استان خوزستان در این دوره ها شرکت می کنند.

ادامه مطلب